Nieuwe huisstijl, logo en website | Cocq Makelaars

Amsterdamse ooievaars produceren meer nakomelingen

Manke Nelis op nest.

Uit de wintertelling van ooievaars door vrijwilligers in Nederland blijkt dat het aantal uitgevlogen jongen per nest in Amsterdam hoger ligt dan in de rest van Nederland.

Mat Janssen van Ooievaarsproject Amsterdam: “De reden waarom Amsterdamse ooievaars meer jongen krijgen is niet bekend. Maar op de nesten Vrije Geer en het Roeterseiland zijn afgelopen jaar vier en twee jongen uitgevlogen. We kunnen elk jaar een toename constateren.” In de rest van Nederland produceren ooievaars meestal één jong. 

Ooievaars zijn slimme vogels en passen zich snel aan aan de overlast van de stad. Je vindt ze vooral in parken, zoals in het Vondelpark, Sloterpark, Park Frankendael en het Amstelpark. Er zijn ook nesten op de top van de kerk op de Zaaiersweg en ergens in Osdorp Binnenpolder-Zuid. 

Overspel
Vrijwilligers kunnen bij de Stichting Ooievaars Research en Knowhow (STORK) melden dat ze een ooievaar zien. Dit jaar zijn op de teldagen zes ooievaars gezien op vier plekken. “Er zijn echter zes nesten, ik vermoed dat enkele overwinteraars niet zijn meegeteld. Vanochtend ontving ik bericht dat de beroemdste man, Manke Nelis uit het Vondelpark, op het nest zat, vergezeld door een vreemde vrouw.”

Wintertelling
Ook vorig jaar ging het goed met de ooievaars in Amsterdam. Toen waren er vier nesten: in het Vondelpark (3 vogels), Park Frankendael (2 vogels), op de toren van de kerk aan de Zaaiersweg (1 vogel) en in het Amstelpark (2 vogels). Helaas is het aantal tellingen dit jaar afgenomen. 

In 2016 werden er landelijk 750 ooievaars geteld, dit jaar maar 447. Maar het aantal ooievaars is hoogstwaarschijnlijk niet afgenomen. “De overwinteraars zwerven in de winter in de wijdere omgeving van het nest, maar komen daar wel af en toe slapen. Of ze gaan af en toe even langs. Voor de wintertelling worden de ooievaars geregistreerd ongeacht waar deze zich bevinden.”

Door: Parool ( Door

Fotografie: © Paul Koene