JJ Cremerplein 8 HS

Postcode:                   1054 TK Amsterdam
Vraagprijs:                 — VERKOCHT —
Oppervlakte:             90 m2
Aantal kamers:          4 kamers (3 slaapkamers)

Bouw soort:               Appartement
Buitenruimte:           Achtertuin (Zuid)

INSCHRIJVING – DEADLINE

AANGEZIEN ER MEERDERE PARTIJEN GEÏNTERESSEERD ZIJN EN WIJ ALLE PARTIJEN EEN GELIJKE KANS WILLEN BIEDEN GAAN WE OVER TOT EEN INSCHRIJVING.
SLUITING INSCHRIJVING: DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022 OM 16:00u.
WILT U NOGMAALS EEN KEER BEZICHTIGEN DAN BENT U WELKOM OP DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022 TUSSEN 09.00 – 11.00u.

SINCE THERE ARE SEVERAL PARTIES INTERESTED AND WE WANT TO GIVE ALL PARTIES AN EQUAL OPPORTUNITY WE ARE PROCEEDING WITH A TENDER.
DEADLINE: TUESDAY 27 SEPTEMBER 2022 AT 16:00.
IF YOU WANT TO VISIT ONE MORE TIME YOU ARE WELCOME ON TUESDAY 27 SEPTEMBER 2022 BETWEEN 9:00 AM – 11:00 AM.

Omschrijving

Wil jij wonen in een van de gezelligste en kindvriendelijke buurten van Amsterdam, in een fantastisch onderhouden en slim ingericht, zeer licht en ruimtelijk benedenhuis (90m2) met royale woonkamer, hoge plafonds, open keuken met luxe inbouwapparatuur, maar liefst 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en een geweldige tuin? Dan is dit een unieke kans!

Het appartement is gelegen op de begane grond van een goed onderhouden gebouw aan het J. J. Cremerplein (Overtoomse Sluis), met uitzicht over het groen en boomrijke J.J. Cremerplein en op steenworp afstand van het Vondelpark.

Indeling

Via je eigen opgang bereik je de langgerekte hal met toegang naar het separate toilet met fontein en een grote gangkast.
Zeer riante woonkamer met hoge plafonds gelegen aan de straatzijde met zicht op het plein, loopt over in de open keuken, de keuken biedt veel opbergruimte en is voorzien van luxe inbouwapparatuur zoals een 5-pitsgaskookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser en koelkast met een aparte vriezer.
Middels de en-suite deuren vanuit de woonkamer bereik je de master-bedroom welke toegang heeft middels dubbel openslaande deuren naar de tuin aan de achterzijde van het appartement. Deze slaapkamer is voorzien van een prachtige gietvloer met vloerverwarming.
De badkamer is exact in het midden van het huis gelegen en is voorzien van een ligbad, inloopdouche en een wastafel met meubel.
De andere twee slaapkamers zijn via de hal te bereiken, een van de twee slaapkamers heeft eveneens toegang naar de achtertuin.
De tuin van ongeveer 45m2 waarbij verschillende zithoeken gecreëerd waardoor je genoeg privacy hebt in deze groene binnentuin, ook bereik je via de tuin het aparte stookhok waar de CV is geplaatst.
Door het gehele appartement met uitzondering van de badkamer, ligt er een prachtige eikenhouten vloer.

Het appartement is voorzien van een mooie houten vloer (lamelparket), met uitzondering van de badkamers.

Omgeving

Het appartement is gelegen in het hipste en leukste stuk van Oud-West. Alles wat je maar kunt wensen is binnen handbereik. Het mega grote een kindvriendelijke Cremerplein kijk je op uit, het Vondelpark ligt letterlijk om de hoek, de Filmhallen, de levendige Jan Pieter Heijestraat, met vele leuke winkels, cafés en restaurants en bereik je binnen enkele minuten fietsen het centrum van Amsterdam. Bovendien zijn ook alle denkbare voorzieningen zoals scholen en supermarkten op loopafstand.

Bereikbaarheid en parkeren

Het appartement is eenvoudig bereikbaar met de fiets, de auto en het openbaar vervoer. Tramlijn 1 en 17 stoppen om de hoek en je hebt een snelle aansluiting met de A10 en binnen 15 minuten bent u op Schiphol.

De auto kan middels een parkeervergunning voor de deur geparkeerd worden. Het is betaald parkeren, bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. Dit adres valt onder vergunningsgebied: West 11.3, Amsterdam West. Kosten parkeervergunning zijn € 177,08 per 6 maanden. Er is momenteel een wachttijd van 5 maanden voor het verkrijgen van een parkeervergunning.

Vereniging van Eigenaren

De “Vereniging van Eigenaars van J.J. Cremerplein 8”, is een actieve en gezonde VvE, welke professioneel wordt beheerd HNVB te Amsterdam. De VvE bestaat uit 4 leden, met een aandeel van (76/363ste) in de gemeenschap.

Reservefonds is meer dan voldoende en voldoet ruimschoots aan de norm. De servicekosten voor dit appartement bedragen €134,34 per maand. Tevens is er een Meerjaren OnderhoudsPlan opgesteld.

Eigendomssituatie

De woning is gelegen op gemeentelijke erfpacht grond onder de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 met een jaarlijkse indexering (canon € 160 per jaar)
Tijdvlakperiode van de canon loopt tot en met 15 mei 2036.
De gunstige voorwaarden voor het afkopen van de eeuwigdurende erfpacht zijn aangevraagd.

Bijzonderheden

– Gunstige voorwaarden erfpacht aangevraagd.
– Verschillende (op)bergruimtes.
– Woonoppervlakte: 89.6m2 (NEN-2580 meetrapport aanwezig)
– Servicekosten bedragen €134,34 per maand.
– Gezonde en actieve VVE met voldoende reserves en een MeerJaren Onderhouds Planning.
– Energielabel D.
– Volledige geïsoleerd met over dubbele beglazing.
– Voorbehoud gunning verkoper.
– Oplevering in overleg, gewenste leverdatum eind eerste kwartaal (Q1) 2023.

Benieuwd of jij en dit appartement een match zijn? Maak dan snel een afspraak met onze makelaar Mitchell Westerduin.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren je een deskundige (VBO-)makelaar in te schakelen die je begeleidt bij het aankoopproces. Indien je specifieke wensen hebt omtrent de woning, adviseren wij je deze tijdig kenbaar te maken aan jouw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien je geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht je jezelf volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de VBO-voorwaarden.

–English

Would you like to live in one of the nicest and child friendly neighborhoods of Amsterdam, in a fantastically maintained and smartly decorated, very light and spacious ground floor apartment (90m2) with spacious living room, high ceilings, open kitchen with luxury appliances, no less than 3 bedrooms, bathroom with bathtub and a great garden? Then this is a unique opportunity!
The apartment is located on the first floor of a well maintained building at the J. J. Cremerplein (Overtoomse Sluis), overlooking the green and tree-lined J.J. Cremerplein and just steps away from the Vondelpark.

LAYOUT:
Through your own entrance you reach the elongated hall with access to the separate toilet with fountain and a large hall closet.
Very spacious living room with high ceilings located on the street side overlooking the square, runs into the open kitchen, the kitchen offers plenty of storage space and is equipped with luxury appliances including a 5-burner gas hob, extractor, oven, dishwasher and fridge with separate freezer.
Through the en-suite doors from the living room you reach the master bedroom which has access through double doors to the garden at the rear of the apartment. This bedroom has a beautiful cast floor with underfloor heating.
The bathroom is located exactly in the middle of the house and has a bathtub, shower and a sink with cabinet.
The other two bedrooms are through the hall to reach, one of the two bedrooms also has access to the backyard.
The garden of approximately 45m2 where several seating areas created so you have enough privacy in this green courtyard, you also reach through the garden the separate boiler room where the CV is placed.
Throughout the apartment with the exception of the bathroom, there is a beautiful oak floor.

ENVIRONMENT:
The apartment is located in the hippest and nicest part of Old West. Everything you could wish for is within reach. The mega large and child friendly Cremerplein you look out, the Vondelpark is literally around the corner, the Filmhallen, the lively Jan Pieter Heijestraat, with many nice stores, cafes and restaurants and reach the center of Amsterdam within a few minutes by bike. Moreover, all imaginable amenities such as schools and supermarkets are within walking distance.

ACCESSIBILITY AND PARKING:
The apartment is easily accessible by bicycle, car and public transport. Streetcar 1 and 17 stop around the corner and you have a fast connection to the A10 and within 15 minutes you are at Schiphol Airport.
The car can be parked in front of the door with a parking permit. It is paid parking, residents can request a parking permit from the municipality. This address falls under permit area: West 11.3, Amsterdam West. Parking permit costs are € 177.08 per 6 months. There is currently a waiting period of 5 months to obtain a parking permit.

ASSOCIATION OF OWNERS:
The “Owners Association of J.J. Cremerplein 8”, is an active and healthy VvE, which is professionally managed HNVB in Amsterdam. The VvE consists of 4 members, with a share of (76/363th) in the community.
Reserve fund is more than sufficient and meets the standard. The service costs for this apartment are €134.34 per month. There is also a multi-year maintenance plan.

OWNERSHIP SITUATION:
The property is located on municipal leasehold land under the General Provisions for continuing leasehold 2000 with an annual indexation (canon € 160 per year)
Time period of the canon runs until May 15, 2036.
Favourable conditions for buying out the perpetual ground lease have been applied for.

PARTICULARS:
– Favourable conditions long lease applied for.
– Several (up) storage rooms.
– Living space: 89.6m2 (NEN-2580 measurement report available)
– Service costs are €134.34 per month.
– Healthy and active VVE with sufficient reserves and a multi-year maintenance plan.
– Energy label D.
– Fully insulated with double glazing.
– Subject to vendor approval.
– Delivery in consultation, desired delivery date end of first quarter (Q1) 2023.

Curious if you and this apartment are a match? Make an appointment with our broker Mitchell Westerduin.

This information has been compiled with great care. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative. Purchaser has his own duty of investigation into all matters of interest to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to use an expert (VBO-) real estate agent who will guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your buying agent in good time and to do (or have someone do) research on this independently. If you do not engage the services of an expert representative, you are legally considered to be expert enough to be able to oversee all matters of importance. The VBO conditions shall apply.

Locatie
Doorsturen naar een bekende